Nieuwsberichten

De afgelopen tijd heeft S.C. Marathon weer een hoop nieuwe leden mogen verwelkomen. De aanwas bestaat uit leden die de introductiecursus hebben gevolgd en ook hebben zich de afgelopen maanden wat ervaren zij-instromers gemeld die als lid zijn geaccepteerd zonder introductiecursus. De komende introductiecursussen tot en met september 2016 zitten vol, met nog enkele aanmeldingen op de wachtlijst. Het beleid van de vereniging is evenwel erop gericht het ledental op maximaal 50 te houden. Zo blijft de vereniging organisatorisch behapbaar, wordt voorkomen dat de schietavond te druk wordt en blijft het kleinschalige karakter gewaarborgd. Gezien het aantal bestaande leden en omdat we de cursisten van de reeds geplande komende introductiecursussen de mogelijkheid willen geven lid te worden, heeft dit helaas geleid tot het besluit dat de vereniging thans geen nieuwe leden kan herbergen die direct willen instromen buiten de introductiecursus om.