Nieuwsberichten

Onze trainer Frans heeft naast zijn ‘NHB Handboogtrainer 2″ kwalificatie nu ook met goed gevolg de specialisatiemodule “Handboogtrainer 3 – Traditioneel & Instinctief” gevolgd!
Met deze kwalificatie staat vast dat een betrokkene is geschoold om training  en cursussen instinctief/traditioneel handboogschieten te geven bij vooral verenigingen. De trainer HBT3 kan zelfstandig lesgeven in handboogschieten op traditionele wijze, lessen voorbereiden, plannen en evalueren aan de hand van vooraf gestelde doelen.
Hartstikke mooi dus, voor alle leden van S.C. Marathon die zich op dit gebied verder willen gaan ontwikkelen!

Tijdens de module stonden centraal:

  • Definitie traditioneel/instinctief;
  • Schiettechniek: denk hierbij aan de wijze van waarop een doel kan worden benaderend, het ruimtelijk blikveld, focussen en “de-focussen”, kiezen van een richtpunt en trefpunt en ontwikkeling van het interne vizier;
  • Materiaalkennis: daarbij gaat het niet alleen om verschillende boogtypen, materialen en hun eigenschappen, maar ook om het ’tunen’  van de boog en pijlen;
  • Eigenschappen toptrainer;
  • Fysieke en mentale aspecten: onder fysieke aspecten wordt bijvoorbeeld verstaan (de ontwikkeling van) spiergebruik, uithoudingsvermogen en krachtverdeling. De mentale component betreft vooral concentratie,  afleidingsfactoren en oplossingen;
  • Leren werken met voorbereide trainingen;
  • En een afsluiting met een proeve van bekwaamheid (PVB).

Ook in het Bondsblad werd aandacht besteed aan de specialisatiemodule. Door op de onderstaande afbeelding te klikken, kun je het artikel lezen.

Gefeliciteerd Frans!

Frans cursus