Vereniging

Leuk dat u onze site met een bezoek vereert. Mogen wij ons eerst even aan u voorstellen? Wij zijn sportclub Marathon, kortweg S.C. Marathon uit Doorn. Wij zijn een relatief kleinschalige handboogvereniging met ongeveer veertig leden. S.C. Marathon heeft binnen Nederland de langste traditie van het handboogschieten volgens de internationale, en intussen Olympische, reglementen.

De vereniging is gehuisvest op het terrein van het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg en beschikt over een indoor trainingsaccommodatie en een ruime buitenbaan.

Een belangrijke doelstelling van de huidige vereniging is het aanbieden van het handboogschieten als recreatiesport richting mensen die nog niet eerder met deze sport in aanraking zijn gekomen. Daarbij worden wekelijks trainingen gegeven aan zowel volwassenen als jongeren.

Wilt u een keer kennis maken met deze intrigerende sport? Neem dan een kijkje op onze website, of maak eens een afspraak en kom bij ons langs om een avondje de sfeer te proeven. Veel plezier met het doorbladeren van onze site!

En stukje historie…

De vereniging hecht aan haar mooie historie, die haar ook nu een bijzonder karakter geeft. Hieronder komt u iets meer te weten over de ontwikkeling die de vereniging heeft doorgemaakt sinds de oprichting in 1956. Hier kunt u verscheidene bijzondere historische foto’s en krantenberichtjes bekijken die zijn verschenen over S.C. Marathon sinds de oprichting van de vereniging.

Sportclub Aardenburg

In het najaar van 1952 werd door militairen die langdurig revalideerden in het Militair Herstellingsoord (het huidige Militair Revalidatie Centrum, kortweg MRC) te Doorn, Sportclub Aardenburg opgericht. Binnen deze sportclub werden verscheidene sporten beoefend als hersteltherapie, waaronder basketbal, tafeltennis, speerwerpen, kogelstoten en natuurlijk het handboogschieten.

Sportclub Marathon

Al gauw bleek de behoefte te bestaan om niet alleen sport te beoefenen in het kader van de revalidatie, maar ook met een meer competitieve insteek. Dit resulteerde op 20 januari 1956 uiteindelijk in de oprichting van Sportclub (S.C) Marathon waarbij nauw werd samengewerkt met de leiding van het toenmalige Herstellingsoord.
De eerste voorzitter van de vereniging was Teun Hogewoning. Het bestuur bestond voorts uit Piet van Rooyen (secretaris), Rinus Hoogedoorn (penningmeester), meneer Tromp (sportleider) en de heer J. Lith (adviseur). Charley Gerearts en Hein Hofmeester, die tot zijn overlijden in 2016 als erelid aan de vereniging verbonden is gebleven, worden nog dat zelfde jaar lid.
De leden van S.C. Marathon hebben gezamelijk in 1960 een (nog steeds bestaande!) 25 meter indoor handboogbaan gebouwd in een sportzaal van het sportcomplex op het Herstellingsoord. Ook werd gebruik gemaakt van een maar liefst 90 meter lange buitenbaan, waar menige wedstrijd verschoten is.

Evolutie en band met het MRC

Vanaf 1980 is het ledenbestand van S.C. Marathon langzaam veranderd. Oorspronkelijk bestond dit louter uit mensen die op het MRC woonden en revalideerden, maar gaandeweg vonden steeds meer burgers de weg naar S.C. Marathon. Met uitzondering van twee leden, bestaat het huidige ledenbestand anno 2016 uit burgers zonder ”MRC- achtergrond”.
Hoewel S.C. Marathon momenteel primair een gezelligheidsvereniging voor recreatieve sportbeoefening is, telt de vereniging meerdere Nederlands oud-kampioenen onder haar (oud-)leden en heeft een behoorlijk aantal van hen aan grote internationale toernooien deelgenomen.

Tegenwoordig

De vereniging is nog steeds gehuisvest op het terrein van het MRC en beschikt thans over een indoor 18 meter-trainingsaccommodatie en een ruime buitenbaan.
Een belangrijke doelstelling van de huidige vereniging is  zoals gezegd het aanbieden van het handboogschieten als recreatiesport richting mensen die nog niet eerder met deze sport in aanraking zijn gekomen. Daarbij worden wekelijks trainingen gegeven aan zowel volwassenen als jongeren.