Boogschieten

Handboogschieten is een sport waarbij de schutter een confrontatie met zichzelf aangaat, door met behulp van pijl en boog te streven naar een volledige harmonie van geest, lichaam en materiaal. Het is een individuele sport, niet direct verbonden aan teamverband of een directe tegenstander. Iedereen kan de sport beoefenen op basis van gelijkwaardigheid, jong en oud, man en vrouw, valide en invalide sporters. De sport is het gehele jaar te beoefenen op tijden die men zelf bepaalt.

Wedstrijdvormen

Er zijn twee hoofdvormen voor een wedstrijd: doelschieten en veld- en jachtronden (ook wel 3D wedstrijden of animal ronds genoemd). Bij doelschieten staat de schutter op een meet en schiet op doelen die op een rij staan opgesteld. De afstanden tot de doelen zijn voor indoor 18 en 25 meter en voor outdoor 30, 50, 60, 70 en 90 meter.
Weblogo2

Bij veld- en jachtronden wordt een parcours in een bos of heide uitgezet met een minimaal aantal doelen van 24. Een aantal leden van S.C. Marathon neemt onder de naam ‘Bowhuntingteam Marathon’ actief deel aan 3D wedstrijden. Terwijl de schutters in groepen van ongeveer zes personen het uitgezette parcours volgen, staan her en der schietpunten, ook wel plokken genoemd. Vanaf deze punten wordt op een kunststof dier geschoten. De grootte van de dieren varieert alsook de afstanden, welke niet worden aangegeven maar door de schutter zelf worden geschat. De schietposities bieden ook uitdaging en de pijlvlucht kan hier en daar wat hinder ondervinden van overhangende takken of bomen (althans, zo kan het lijken). Ook zijn er soms bewegende doelen. Kortom, een leuke uitdaging voor een boogschutter die even wil ontsnappen aan het schieten in een zaal of op een vlak veld. De sfeer bij dit soort open toernooien is gemoedelijk en gezellig. Ook hier geldt dat de schutter uiteindelijk de competitie met zichzelf aangaat.

Verder zijn er nog een aantal wedstrijdvormen die afgeleid zijn van deze twee hoofdvormen, zoals short- en long metric, dartschieten, cloudshooting, runarchery, horesebackarchery, archerygolf en nog veel meer.

Geschiedenis

De pijl en boog is waarschijnlijk één van der oudste wapens die de mensheid heeft gekend en nog steeds kent. De enige plaats waar de pijl en boog onbekend is gebleven, is in Australië. Reeds in prehistorische tijden gebruikte men dit wapen om zich te verdedigen tegen zijn vijandige omgeving en om ervoor te zorgen dat men zich kon verzekeren van voedsel. Omdat meestal hout werd gebruikt voor het vervaardigen van pijlen en bogen en dit materiaal na een paar eeuwen al vergaan kan zijn, zijn we wat de oudste geschiedenis betreft aangewezen op rotsgravures en rotsschilderingen zoals die gevonden zijn in Zuid-Frankrijk, Spanje, de Sahara en Namibië. Alleen de vuurstenen pijlpunten getuigen ons van het bestaan en het gebruik ervan. Egyptenaren, Scythen, Assyriërs en Babyloniërs bezaten hele legioenen handboogschutters, al dan niet te paard. De oorlogsbogen waren meestal kort van model omdat ze vooral werden gebruikt door ruiters. Zo is van de Byzantijnen bekend dat ze leerden hun paarden te besturen met hun benen zodat ze hun handen vrij hadden voor het hanteren van de boog. Onder de bogen die gedurende het grootste gedeelte van de Middeleeuwen. in Europa werden gebruikt kunnen we twee typen onderscheiden. Het eerste type was de korte boog (90 – 100 cm) en werd veel door ruiters gebruikt. Het tweede type, de longbow (160 – 170 cm) werd door zijn grote lengte uitsluitend door voetsoldaten gebruikt. Deze lange boog, die verder schoot dan de korte, was een der voornaamste aanvalswapens van de Vikingen. Punten en muurschilderingenIn Engeland heeft de longbow bij de bewapening zeer lang een belangrijke plaats ingenomen, vooral voor de bewapening van het voetvolk. Door hun grote geoefendheid en de kracht van hun wapens behaalden de Engelse boogschutters talrijke overwinningen. Met de invoering van de vuurwapens verdween eerst de kruisboog en pas eeuwen later de handboog als oorlogswapen. Tegenwoordig wordt het handboogschieten hoofdzakelijk in verenigingsverband en als sport beoefend.

Typen bogen

In de handboogsport kennen we drie boogtypen. De eerste is de traditionele boog, bijvoorbeeld de Engelse longbow. De tweede categorie is de recurve boog. Ten derde is er de compound boog, die ook wel de Amerikaanse jachtboog genoemd. Tijdens een schietwedstrijd kunt u alle boogtypen tegelijk in actie zien, maar de wedstrijd geldt per type. Als u verschillende boogtypen op één wedstrijd vertegenwoordigd ziet, kijkt u dus eigenlijk naar meerdere wedstrijden tegelijk!

Boogtypen