Contact

Op dit moment worden GEEN aanvragen voor deelname aan de introductiecursus in behandeling genomen.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar onze secretaris:

Secretaris:
Robert Koster
Mail: secretaris@sc-marathon.com

Accommodatie:
MRC Aardenburg
Korte Molenweg 3
3941 PW Doorn

Rekeningnummer
NL81INGB0000192756 ten name van Handboogvereniging SC-Marathon
KvK 40476041

Bondsnummer vereniging
NHB 1227