Lidmaatschap

Op dit moment worden GEEN aanvragen voor deelname aan de introductiecursus in behandeling genomen.

Vraagt u zich na het lezen van de informatie op onze website en het zien van enkele foto’s af of handboogschieten een sport voor u is?

Maak dan gerust eens een afspraak en kom eens bij ons langs om een avondje de sfeer te proeven. U kunt hiervoor via de mail een afspraak maken met onze secretaris.

Natuurlijk hoeft u niet direct lid te worden, maar wij kunnen u begeleiden en leren hoe u moet omgaan met een handboog. Daartoe wordt in principe twee keer per jaar een introductiecursus aangeboden. Op de pagina Introductiecursus kunt u meer lezen over deze introductiecursus.
Na het volgen van de introductiecursus heeft u een gedegen basis en kunt u besluiten of u lid wilt worden bij de vereniging. Na afloop van de introductiecursus ontvangt u per mail ons inschrijvingsformulier. Wanneer u inderdaad lid wilt worden kunt dit formulier online invullen. Uw inschrijving komt dan automatisch bij de secretaris terecht. Klik HIER om onze algemene voorwaarden voor inschrijving inclusief onze dagelijkse regels te kunnen inzien.

S.C. Marathon hanteert een minimum leeftijd van 12 jaar, omdat de sport wel enige fysieke eisen aan de schutter stelt en de club niet beschikt over hele lichte kinderbogen. S.C. Marathon kan een aspirant lid altijd weigeren als deze naar het idee van de instructeur onvoldoende in staat is op een veilige en verantwoorde wijze met het materiaal om te gaan.
Meer over de formele kant van de vereniging kunt u lezen in onze statuten: DOWNLOAD statuten.

Faciliteiten

Wij schieten op het terrein van militair revalidatiecentrum (MRC) Aardenburg in Doorn. Op de pagina Contact vindt u de adresgegevens.
De maanden juli en augustus zijn de vakantie maanden, in die periode is het in beginsel alleen mogelijk om van de buitenbaan gebruik te maken.

Als u de introductiecursus heeft afgerond, dan stroomt u door naar het zogenoemde instructiedeel van uw lidmaatschap.

Indien door het bestuur van S.C. Marathon is vastgesteld is dat een lid over voldoende schietvaardigheid beschikt en de regels voor het buiten schieten respecteert, mag hij of zij buiten werktijden zelfstandig gebruik maken van de buitenbaan.

Kosten

De kosten van een lidmaatschap bestaan uit de contributie voor vereniging en het lidmaatschap van de Nederlandse Handboogbond (NHB).

  • De contributie voor de vereniging bedraagt momenteel () € 75,00 per jaar bij een lidmaatschap dat ingaat per 1 januari. Dit geldt voor zowel junioren (tot en met 17 jaar) als senioren (vanaf 18 jaar). Als u lid wordt op een later moment in het jaar, dan betaalt u contributie naar rato van het aantal maanden van dat jaar. Verder geldt er een gezinskorting. Dit houdt in dat het eerste gezinslid dat lid wordt van de vereniging de volledig contributie betaalt. Indien andere gezinsleden ook lid worden, betalen zij de helft van de contributie. Een eventuele contributieverhoging wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd voor 1 december, dan wordt de betaalde contributie niet gerestitueerd.
  • Alle leden van S.C. Marathon zijn verplicht tevens lid van de Nederlandse Handboogbond (NHB). In bedragen de kosten van dit lidmaatschap € 29,50 voor junioren (tot en met 17 jaar) en € 59,00 voor senioren (vanaf 18 jaar). Indien u na 1 juli instroomt, geldt het halve tarief.

De opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk, op papier of via e-mail, bij de secretaris binnen te zijn.

Materiaal

Indien u lid wordt, is het niet noodzakelijk dat u direct een eigen handboog en pijlen aanschaft. Voor het gebruik van een handboog van de vereniging kunt u bij de penningmeester een 10-strippenkaart aanschaffen van € 25,00. Daarmee kunt u tien avonden een boog, pijlen en beschermingsmateriaal huren van onze vereniging. U kunt in principe zoveel strippenkaarten kopen als u wenst. Als u na verloop van tijd zelf een handboog koopt, dan wordt het niet gebruikte deel van uw strippenkaart gerestitueerd. Overigens is het ook in de vakantieperiode mogelijk om het materiaal van de vereniging te huren.

Verzekering

NHB logo

Als lid van onze vereniging en daarmee van de Nederlandse Handboog Bond (www.handboogsport.nl), bent u individueel op de vereniging tijdens de trainingsavond verzekerd tegen ongevallen. U hoeft daarvoor zelf geen verzekering af te sluiten.

(We proberen de website zo actueel mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie op deze pagina verouderd is. U kunt aan deze informatie dan ook geen rechten ontlenen.)